Phân Bón Gel Kali 60

13,000 

  • LÊN MÀU NHANH – LỚN TRÁI
  • ĐẶC RUỘT – NẶNG KÝ – BÓNG TRÁI
  • XÓA LEM HỮU HIỆU – MÀU ĐỎ TƯƠI