Phân Bón Vi Lượng Chelate

90,215 

  • KHẮC TINH CỦA BÊNH THỐI RỄ – ĐỐM ĐEN – THỐI NHŨN – VÀNG LÁ – RỈ SẮT – NỨT DÂY – XÌ MỦ – NẤM HỒNG – THÁN THƯ – RÔNG RÊU ĐỐM NÂU – ĐỐM TRẮNG – HÉO HANH