Phân bón lá Tricho Humic

92,000 

  • RA RỄ SIÊU MẠNH – TĂNG CƯỜNG SỨC SỐNG
  • GIẢI ĐỘC HỮU CƠ – NGỘ ĐỘC PHÈN
  • RA HOA ĐẬM TRÁI TĂNG NĂNG XUẤT