Phân Bón Trichoderma

93,455 

  • Cung cấp các chủng nấm Trichoderma mật độ cao.
  •  Cung cấp hàng tỷ tế bào trên 1 gram sản phẩm.
  • giúp phòng chống và hạn chế các loại nấm bệnh trong đất, nấm hồng, nấm trắng, xử lý phân hủy hạt lúa cỏ (lúa hoang, lúa lộn, hạt cỏ,…). Phân hủy gốc rơm rạ nhanh chóng. Tăng cường hệ vi sinh vật giúp cải tạo đất tơi xốp.