Phân Bón Hữu Cơ Metosan

340,000 

  • Lớn trái – đẹp củ
  • Dưỡng cây – đẹp trái
  • Bung rễ – bật chồi non