Phân Bón Lá Amino Pro

11,415 139,915 

  • DƯỠNG ĐỌT – DƯỠNG TRÁI
  • CẢI TẠO ĐẤT, CHỐNG CHỊU MẶN – KHÔ HẠN
  • AXIT AMIN – HỮU CƠ PROTEIN – VITAMIN
Xóa